Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

CODE VEIN

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 43
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
93.0%

Drink Deep

Successfully use a special drain from a parry, back attack, or launch attack
88.8%

Oliver Collins

Defeat Oliver Collins in the ruined city underground
87.9%

Together Until Oblivion

Listen to partner conversations 50 times while exploring
74.5%

Louis's Memories

View Louis's memory echoes
73.2%

Butterfly of Delirium

Defeat the Butterfly of Delirium in the ruined city center
71.8%

Building Trust

Give a desired valuable to a friend
67.9%

Insatiable Despot

Defeat the Insatiable Despot in the dried-up trenches
66.8%

A Weapon for Every Season

Equip every weapon type
65.1%

Invading Executioner

Defeat the Invading Executioner in the Howling Pit
60.3%

Revenant Requisites

Equip every Blood Veil type
59.8%

Yakumo's Memories

View Yakumo's memory echoes
57.1%

Coco's Memories

View Coco's memory echoes
52.4%

Queen's Knight

Defeat the Queen's Knight within your memory
51.6%

Successor of the Ribcage

Defeat the Successor of the Ribcage in the Cathedral of the Sacred Blood
50.2%

Io's Memories

View Io's memory echoes
47.9%

Successor of the Breath

Defeat the Successor of the Breath in the Ridge of Frozen Souls
47.4%

Resonant Power

Execute a Communal Gift
46.6%

Davis's Memories

View Davis's memory echoes
44.8%

Gilded Hunter

Defeat the Gilded Hunter in the Ashen Cavern
43.2%

Successor of the Claw

Defeat the Successor of the Claw in the City of Falling Flame
40.9%

Successor of the Throat

Defeat the Successor of the Throat in the Crown of Sand
38.1%

Blade Bearer and Cannoneer

Defeat the Blade Bearer and Cannoneer in the Crypt Spire
37.6%

Mia's Memories

View Mia's memory echoes
37.4%

Juzo Mido

Defeat the boss of the Crypt Spire, Juzo Mido
36.1%

Gifted

Learn 50 Gifts (excluding those learned when acquiring a blood code)
35.9%

Queen's Knight Reborn

Defeat the Queen's Knight Reborn in the provisional government outskirts
35.9%

Ultimate Armament

Upgrade a weapon to its maximum level
33.7%

Skull King

Defeat the Skull King in the Gaol of the Stagnant Blood
31.4%

Unbreakable Veil

Upgrade a Blood Veil to its maximum level
30.1%

Murasame's Memories

View Murasame's memory echoes
28.8%

Miasma Manager

Activate all mistles
20.4%

Dweller in the Dark

View the "Dweller in the Dark" ending
19.8%

Burning Spirit

Unlock the ability to inherit 50 Gifts
17.0%

To Eternity

View the "To Eternity" ending
14.9%

Gift Gatherer

Learn 150 Gifts (excluding those learned when acquiring a blood code)
14.7%

Mender of Minds

Restore all Vestiges
12.6%

Proven Devotion

Receive 30 presents from friends
11.4%

Deep Trailblazer

Explore every part of the depths
5.9%

Heirs

View the "Heirs" ending
4.1%

Weaver of Wills

Collect every blood code
2.2%

Exalted Reputation

Raise your reputation as a companion to rank 30
1.9%

Determiner of Fate

View every ending
1.1%

Revenant Preeminent

Unlocked all other achievements