Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Disgaea 4 Complete+

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 51
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
94.5%

A Journey of a Thousand Levels Begins with a New Game

Start a new game by selecting...New Game.
57.9%

Prinnynapping!

Clear Ep. 1: Rebels of Hades.
43.4%

Dreams Come True

Clear Ep. 2: Prinny Wars.
35.8%

Like a Final Boss

Clear Ep. 3: Enter the Final Weapon.
31.0%

Live and Let Death

Clear Ep. 4: Death Emizel's Death.
26.9%

The Demonic Carnival

Clear Ep. 5: The Angel of Avarice.
26.4%

I'll Take the Elevator...

Clear 30 floors in the Item World.
25.8%

Need More...Sardines!

Lose a battle.
24.4%

Axelbreak!

Clear Ep. 6: The A-Virus Pandemic.
22.5%

Evilection Day

Clear Ep. 7: Tyrant vs. President.
21.1%

Battlefield Human World

Clear Ep. 8: Final Boss vs. Final Boss.
20.0%

Men on the Moon

Clear Ep. 9: The Moon, Earth, and the Promise!
18.9%

Netherworld Tycoon

Get over 100,000,000 HL.
18.7%

Rewards Card Member

Max out the Rosen Queen Co. customer level.
18.7%

Fear the Who?

Clear the main story, and begin the Post-Game.
18.4%

A Promise Fulfilled

Watch Artina's epilogue. "Mother of the sublime glow, bring purity to the swirling evil!"
16.9%

Just Warming Up

Inflict 100,000 damage.
15.4%

Re-education Program

Capture an enemy.
14.1%

The Dark Hero Rises

Defeat Axel in the Post-Game and make him an ally. "Axel, on staaage!"
12.7%

Archangel, Archangel, Will You Be Mine?

Defeat Archangel Flonne in the Post-Game and make her an ally. "Chaos sucks! Guardian of justice, Justice Flonne!"
11.8%

Now Accepting Volunteers

Defeat Raspberyl in the Post-Game and make her an ally.
11.2%

Body By Etna

Defeat Etna in the Post-Game and make her an ally. "Look at my body and drool!"
11.2%

When Fenfen Met Valzy

Clear the Flashback Episode. "Demon trapped in fire, I shall temporarily free your chaotic soul. Now! Become my power!"
10.5%

Haaah-hahahaha!

Defeat Laharl in the Post-Game and make him an ally. "Taste the power of Overlord Laharl!"
9.9%

Malice in Netherland

Defeat Asagi in the Post-Game and make her an ally. "I'll show you my Super Miracle Heroine Powers!"
8.6%

Power Politics

Persuade by force 3 times.
7.3%

Badass Freakin' Trophy

Defeat Zetta in the Post-Game and make him an ally. "I'll show you what a real strategy RPG is all about!"
6.6%

Let's Do the Time Leap Again

Clear the Time Leap story. "Brave warrior, hear my voice... Become the skyward sword that pierces the darkness, and crush my enemies!"
5.8%

Touched by a Tri-Angel

Clear the Fuka & Desco Show. "Final Formation! We are Tri-Angels!"
5.3%

In the Land of the Prinnies

Go to the Land of Carnage and regret it.
4.1%

Everyone's a Critic...

Destroy the Axel statue in battle.
4.1%

New Family Heirloom

Max out an item's level.
3.4%

Green with Prenvy

Defeat Prinny Kurtis in the Post-Game and make him an ally. "Can you handle Mach 5!?"
2.1%

When the God Gets Tough...

Defeat God (self-proclaimed). "Infernal demon, follow my order and present your vile soul!"
2.0%

No Cameo Left Behind

Win the Netherbattle Tournament. "I want my own catchphrase."
1.7%

Check Under the Cushions

Open all treasure chests in the base.
1.6%

Just According to Fenkaku

Watch Fenrich's epilogue. "All is for my Lord."
1.6%

The Biggest Winner

Train 100 times.
1.5%

Desco Inferno

Watch Desco's epilogue. "Cretins...bow down and worship me! For I am Desco!"
1.5%

Another Pringer Bites the Dust

Defeat Pringer X in the Land of Carnage. "Pringer X is back, baby!"
1.5%

Uncanny X-Dem

Clear all X-Dimension stages. "You've conquered Dimension X!"
1.5%

Netherworld Job Security

Have characters of every rank of every creatable class.
1.4%

The Fast and the Fukrious: Hades Drift

Watch Fuka's epilogue. "Come, iron roc!"
1.3%

Supercharged Tyrant Overlord

Defeat Tyrant Overlord Baal in the Land of Carnage. "Whosoever unlocks this achievement shall possess the title of Tyrant Overlord."
1.3%

Don't Be a Weasel, Vote Emizel!

Watch Emizel's epilogue. "Wandering messenger of twilight, show me the ways of this world!"
0.9%

Prinpocalypse Now

Explode ten Prinnies in a row.
0.7%

The Power of Sardines!

Inflict 10,000,000,000 damage.
0.7%

Portable Piracy

Collect all Pirate Ship parts.
0.5%

He Got Skills

Watch every special skill animation.
0.5%

Dedicated Collector

Collect all types of items.
0.4%

Hardcore Gamer!

Complete all other achievements.