Shadow Warrior 2

Shadow Warrior 2

Xem thông số:
47 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Shadow Warrior 2 is the stunning evolution of Flying Wild Hog’s offbeat first-person shooter starring the brash warrior Lo Wang, who must again wield a devastating combination of guns, blades, magic and wit to strike down the demonic legions overwhelming the world.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải