Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
670 tác phẩm mới tuần này
Monster Hunter: World
34 tác phẩm mới tuần này
Team Fortress 2
455 tác phẩm mới tuần này
ATLAS
8 bộ sưu tập workshop mới tuần này