Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
12 tác phẩm mới tuần này
Live2DViewerEX
102 vật phẩm workshop mới tuần này
This War of Mine
10 vật phẩm workshop mới tuần này
FlowScape
2 tác phẩm mới tuần này