Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
The Secret Order 3: Ancient Times
2 ảnh chụp mới tuần này
Metro Exodus
4 tác phẩm mới tuần này
Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today
9 ảnh chụp mới tuần này
Intralism
33 vật phẩm workshop mới tuần này