Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
13,329 ảnh chụp mới tuần này
Red Dead Redemption 2
8 hướng dẫn mới tuần này
Team Fortress 2
294 tác phẩm mới tuần này
Core Awaken ~Jilelen and LittleSnow~
4 ảnh chụp mới tuần này