Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
493 tác phẩm mới tuần này
Space Engineers
1,586 vật phẩm workshop mới tuần này
Hellblade: Senua's Sacrifice
669 hướng dẫn mới tuần này
Alan Wake
2 tác phẩm mới tuần này