Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Life is Strange™
13 tác phẩm mới tuần này
Darksiders III
1 tác phẩm mới tuần này
The Shadows of Pygmalion
4 ảnh chụp mới tuần này
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
55 tác phẩm mới tuần này