Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
514 tác phẩm mới tuần này
STEINS;GATE: My Darling's Embrace
1 tác phẩm mới tuần này
BioShock 2 Remastered
2 tác phẩm mới tuần này
Hellblade: Senua's Sacrifice
669 hướng dẫn mới tuần này